AT Compus

Networking

Do práce networkingové divize spadá vše, co propojuje počítače v podniku navzájem či s vnějším prostředím i to, co podporuje komunikaci a spolupráci lidí. Místní podniková síť (LAN - Local Area Network) je spojení všech počítačů. Je ji možné postavit pomocí kabelů, bezdrátově (WIFI) či kombinací obou přístupů. Často je nutné do podnikové sítě zapojit nejen individuální uživatele, ale celé pobočky v různých městech. Další nezbytností je připojení podniku k internetu. Součástí této oblasti jsou služby potřebné k vybudování či migraci adresářové struktury organizace, elektronická pošta a její archivace, nástroje pro skupinovou spolupráci a sdílení dokumentů, hlasové služby a systémy pro audio i videokonference – vše ve prospěch vyšší produktivity práce.

NABÍZÍME

Přístupové sítě – switching, routing, wifi

Základem každé počítačové sítě jsou switche a routery, které slouží primárně pro připojení koncových stanic v LAN síti, serverů a datových úložišť v datových centrech či pro vytvoření rozsáhlých WAN sítí propojujících geograficky vzdálené lokality podniku.

Základem kvalitní sítě jsou prvky s dostatečným výkonem a vysokou spolehlivostí. Vedle stojí design vlastní sítě, volba a správná konfigurace vhodných protokolů a jejich parametrů tak, aby síť co nejlépe sloužila účelům, pro které je budována. Díky dlouhodobé zkušenosti s budováním menších lokálních sítí i velkých sítí pro rozsáhlá datová centra vám rádi poradíme s volbou produktů, připravíme vhodný design a naši certifikovaní experti provedou i vlastní implementaci a konfiguraci celé sítě.Ve všech instalacích WIFI sítí nasazujeme centrálně řízené řešení. Dle požadavků zákazníka volíme patřičné technologie.

Propojení poboček, vzdálený přístup

Propojení více lokalit do jedné počítačové infrastruktury, kde platí jednotná pravidla, vytváří z několika LAN sítí tzv. Wide Area Netwok – WAN síť. Tyto připojovací linky bývají z pohledu sítí velmi "tenké" oproti propustnosti LAN sítí a také jsou mimo kontrolu vlastníků dat, které po nich protečou. Mezi často aplikované služby tedy patří zajištění integrity dat v sítí WAN a to pomocí kryptování komunikace, která do WAN teče a v požadavcích na hladký a plynulý chod aplikací.

Tyto požadavky zajišťujeme instalací vhodných směrovačů, firewallů popřípadě pomocí tzv. "WAN akcelerátorů". Tyto zařízení umožňují nasazení mechanismu šifrování, zajištění kvality služeb, kešování a další optimalizace provozu.

Softwarově definované sítě

Softwarově definované sítě (SDN) jsou velmi diskutovanou oblastí. Svět serverů a datových úložišť již touto cestou prošel, prakticky dochází k oddělení logiky a řízení z jednotlivých boxů do centra a vše je řízeno pomocí standardizovaných protokolů. Principem SDN je, aby vše, co se v síti děje, řídily aplikace provozováné v síti.

V rámci našeho portfolia jsme nejdále ve spolupráci se společností HP, které kromě již několika zmíněných aplikací a SDN kontroleru představilo i celý SDN ekosystém, který souvisí s propagací, šířením aplikací, vývojem a programováním aplikací pro SDN síťové prostředí. Příkladem SDN aplikace je spolupráce s MS Lync, kde jsou datové toky řízeny na základě stavu "volání". Takovýchto aplikací budou v budoucnu vznikat stovky dle aktuálních potřeb a bez závislosti na HW prostředcích.