AT Compus

Projekt Zvýšení a prohloubení vzdělanosti zaměstnanců
Název projektu:

Zvýšení a prohloubení vzdělanosti zaměstnanců

Registrační číslo projektu:

CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0012269

Společnost AT Compus s. r. o. úspěšně zahájila realizaci projektu s číslem CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0012269 a názvem Zvýšení a prohloubení vzdělanosti zaměstnanců. Cílem projektu je pomocí vzdělávacích aktivit projektu zvýšit odbornost svých zaměstnanců. Projekt obsahuje ucelený plán vzdělávacích aktivit pro vybrané zaměstnance společnosti AT Compus s.r.o. V rámci projektu jsou pořádány kurzy měkkých a manažerských dovedností, obecné IT a účetní, ekonomické a právní kurzy s cílem proškolit 20 zaměstnanců. Projekt je financován Evropskou Unií přes Operační program Zaměstnanost.