Zákon o elektroodpadech


Vážení zákazníci,
vyřazené elektrozařízení po skončení životnosti odevzdejte k oddělenému sběru v souladu se zákonem O odpadech. Oddělený sběr vyřazených elektrozařízení, uvedených na trh po 13.8.2005, označených symbolem výše a jménem výrobce AT Compus, je zajišťován výrobcem. Oddělený sběr vyřazených elektrozařízení, uvedených na trh před 13.8.2005 a označených jen názvem výrobce AT Compus, zajišťuje výrobce pouze v případě, je-li toto nahrazováno novým elektrozařízením stejného druhu firmy AT Compus s.r.o.. Pro bezplatný odběr a zpracování vyřazeného elektrozařízení kontaktujte výrobce na tel. 596253238 nebo na adrese elodpad@atcompus.cz

Home Contact Us