Projekt OPLZZ

Název projektu:

Realizace vzdělávacího programu ve společnosti AT Compus s.r.o.

Registrační číslo projektu:

CZ.1.04/1.1.02/35.00772

Naše společnost přikládá velký význam rozvoji lidských zdrojů. Snahou vedení je stávající systém řízení lidských zdrojů inovovat, proto je v naší společnosti podporováno další vzdělávání zaměstnanců, které přispívá ke zvyšování jejich kvalifikace a k jejich osobnímu rozvoji. Uvědomujeme si, že kvalifikovaní zaměstnanci jsou základem konkurenceschopnosti naší společnosti, proto jsme zažádali o grand na vzdělávání našich zaměstnanců a ten nám byl schválen.

Ke dni 1. 7. 2010 naše společnost tedy zahájila realizaci projektu spolufinancovaného ze zdrojů EU, konkrétně z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Tyto webové stránky budou sloužit k průběžnému zveřejňování informací o celém projektu.

CHARAKTERISTIKA PROJEKTU

Hlavním cílem projektu je zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti firmy prostřednictvím zvyšování odborných znalostí, dovedností a kompetencí zaměstnanců. Projekt je zároveň zaměřen na rozvoj podnikového systému ŘLZ, kdy jsou využívány inovativní přístupy a je posílena udržitelnost pracovních míst.

Do projektu jsou zapojeni všichni zaměstnanci společnosti, a to z řad top managementu, technických a administrativních zaměstnanců i pracovníků výroby. Vzdělávání zaměstnanců je realizováno formou vzdělávacích kurzů, které jsou tematicky rozděleny do těchto oblastí:

  1. Manažerské dovednosti
  2. Komunikační dovednosti
  3. Témata výroby
  4. PC kurzy
  5. Virtuální třídy

Cílem vzdělávacích aktivit je zvýšení kvalifikace účastníků a jejich adaptability na změny ve firmě i na trhu práce. Zapojením jednotlivců a týmů dojde k růstu osobního potenciálu, motivace a tím k zefektivnění firemních procesů.

ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ

Výběrové řízení jsme vyhlásili 30. 8. 2010. Lhůta pro podání nabídek byla stanovena na 13. 9. 2010. Vzhledem k tomu, že byla zakázka do 800.000 Kč, nebyla Výzva k podání nabídek ani zadávací dokumentace vyvěšena na stránkách ESF, ale byli přímo osloveni 3 dodavatelé k podání nabídky na vzdělávací kurzy (Manažerské a komunikační dovednosti, témata výroby, PC kurzy). Z oslovených dodavatelů se do výběrového řízení přihlásil pouze jeden uchazeč – společnost TEMPO CZ consulting s.r.o. Jelikož nebylo tuto nabídku možno srovnat s jinou, došlo pouze k posouzení jednotlivých hodnotících kritérií. Na základě tohoto posouzení byl uchazeč shledán vyhovujícím a byla s ním uzavřena smlouva.


Dokumenty ke stažení:

Oznámení o dotaci z EU
Realizace projektu OPLZZ

Home Contact Us